Què pots fer tu?

Fes-te voluntari!

El Servei de Voluntariat està destinat a la promoció de la participació voluntària de persones en els programes desenvolupats per Sant Pere Claver i per donar resposta a les necessitats detectades en l'atenció dels usuaris atesos i en la comunitat on viuen. El nostre àmbit d'actuació preferent és el districte de Sants - Montjuïc. La nostra activitat s'adreça prioritàriament a persones en risc o en situació d'exclusió social vinculades a la Fundació Serveis Socials, la Fundació Sanitària i la Fundació Lluís Artigues.

Si vols

· Transformar de la realitat d'aquells que es troben en situació de vulnerabilitat o necessitat,

· Aportar allò que millor saps o pots, encara que sigui escoltar, acompanyar o riure amb la gent i

· Viure una experiència que et farà créixer personalment

i estàs disposat a

· Donar part del teu temps, encara que sigui per activitats molt puntuals i

· Participar de forma compromesa en la millora de la realitat que t'envolta

T'animem a fer-te voluntari de la nostra Fundació


Contacte

C. Vila i Vilà, 16. 4a planta
08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 91
voluntaris@fhspereclaver.org

Horari d'atenció

Dimarts i dijous de 16h a 19h
Divendres de 9h a 13h

Missió i objectius

El Servei de Voluntariat pretén desplegar tot un seguit d'intervencions necessàries i complementàries a les desenvolupades pels serveis i els professionals de la Fundació que intervenen en aquests col·lectius, de manera que l'atenció sigui el més integral possible i es potenciïn línies d'atenció comunitàries i associatives emmarcades dintre de l'originària ideologia de servei de l'entitat, amb l'objectiu de facilitar la integració social.

L'objectiu general del Servei de Voluntariat és el de fomentar, mitjançant les intervencions dels voluntaris, la promoció i el suport de les persones que es troben en risc o en situació d'exclusió social vinculades a la Fundació Serveis Socials, la Fundació Sanitària i la Fundació Lluís Artigues.

Els objectius específics són aquells que es despleguen en les diferents àrees en les que es pretén incidir progressivament:

Perfil d'usuaris atesos

El Servei de Voluntariat està dirigit prioritàriament a persones amb trastorn mental, joves en situació vulnerable, i altres col·lectius en situació de risc, com ara immigrants, sense sostre o incapacitats legalment.

1 Persones amb trastorn mental Llegir »


2 Joves en situació vulnerable Llegir »


3 Persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta Llegir »


4 Altres col·lectius en situació de risc Llegir »

Enllaços d'interès