Recerca i innovació

Sant Pere Claver - Institut Docent promou, gestiona i coordina la recerca que es du a terme en el Grup Sant Pere Claver, en especial dins de la Fundació Sanitària. La recerca està centrada en la clínica i les necessitats dels pacients i dels serveis, integrada en l'assistència, amb gran cura pels aspectes ètics, i es considera una eina essencial de millora, reciclatge professional i qualitat.

La nostra institució combina la pràctica assistencial amb la recerca sobre diversos problemes de salut mental i l'eficàcia dels tractaments oferts. Des de fa temps s'estan realitzant estudis d'avaluació de diversos programes de psicoteràpia individual i de grups, els resultats dels quals estan sent presentats a la comunitat científica. En els últims anys la Fundació ha endegat un Conveni de Recerca amb el Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona per tal d'enfortir l'activitat de recerca i apostar per la innovació. Específicament, la Prof. Dra. Neus Barrantes-Vidal és la Consultora de Recerca del Departament de Salut Mental i gestiona l'activitat investigadora junt amb el Coordinador de Recerca i Formació Continuada, el Dr. Lluís Mauri. La Prof. Barrantes-Vidal dirigeix el Grup de Recerca "Interacció Persona-Ambient en Salut Mental" (2009SGR672), és investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) de l'Instituto de Salud Carlos III, i professora adjunta de la University of North Carolina at Greensboro (EEUU).

Estem treballant en tres línies principals de recerca

1. Estudi de les fases inicials de les psicosis

L'entitat té una llarga tradició i alt nivell d'especialització en l'estudi de les causes psicosocials, curs clínic i tractament psicoterapèutic de les psicosis. Per aquesta expertesa en l'àmbit de la psicosi SPC és un dels proveïdors del Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI) del CatSalut des de 2007 i participa en l'estudi multicèntric "Avaluació de la Efectivitat de Programa d'Atenció Especifica per a les Persones amb un Trastorn Psicòtic Incipient" que es desenvolupa a Catalunya.

Des d'un punt de vista de recerca, participem conjuntament amb la UAB en diversos projectes de recerca finançats per entitats públiques i privades d'àmbit nacional i internacional   Llegir més »


2. Avaluació de l'Efectivitat dels Programes i Tractaments

Tenim un especial interès en l'avaluació dels tractaments i dels programes que es duen a terme en els diferents dispositius assistencials dels seu Departament de Salut Mental. Un exemple d'això és el projecte sobre la Avaluació del Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI) esmentat en el anterior apartat 1.4., però també es du a terme l'avaluació d'altres programes.   Llegir més »


3. Col·laboracions amb diverses institucions clíniques i universitàries

A més de l'esmentat conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut Docent- Recerca també col·laborem en recerques conjuntes amb altres institucions universitàries i assistencials del nostre medi.   Llegir més »


Premis científics

Aliances i Convenis de col·laboració

Visita la pàgina d'aliances i convenis institucionals