Memòria

Vivim un moment important pel que fa a la nostra projecció externa, difonent i compartint el coneixement dels experts i fent una ferma aposta per ser més propers i proporcionar un valor afegit a la societat. En aquest sentit, l'Institut Docent es consolida i creix oferint un conjunt de programes tant acadèmics com divulgatius dirigits a diferents col·lectius de la societat. L'ús de les noves tecnologies és doncs cada cop més present en la relació amb els pacients i els seus familiars, aspecte que caldrà potenciar més per seguir essent una institució al servei de les persones.

Confiem, que en el decurs dels propers anys siguem capaços d'anar renovant i consolidant aquest nou òrgan multidisciplinar que engloba el coneixement de tot el Grup Sant Pere Claver.

Memòria 2020


[Veure web]


Memòria 2018


[Veure revista]   [Veure PDF]

Memòria 2017


[Veure revista]   [Veure PDF]


Memòria 2016


[Veure revista]   [Veure PDF]

Memòria 2015


[Veure revista]   [Veure PDF]


1. Jornades

  • L'acompanyament des de la funció tutelar. 11 de febrer 2011

  • Intervencions on-line en salut mental. 2 desembre 2011


2. Cursos i seminaris

  • Focalització en psicoteràpia de nens. 14 octubre 2011

3. Converses: Cicle de Conferència d'actualitat

Sant Pere Claver – Institut Docent realitza un cicle gratuït de Conferències d'actualitat, salut i benestar, un espai divulgatiu dirigit als ciutadans.


4. Activitats encarregades a l'Institut Docent per a altres entitats

  • Curs: Programa de Seguiment Individualitzat i formació de Coordinadors de Projectes individualitzats.
    Sol·licitant: Col·legi Professional d'Educadors/res Socials de Catalunya. 7, 14, 21, 28 febrer del 2011
  • Jornada dedicada al professorat de FP
    Sol·licitant: Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. 4 maig 2011

5. Activitats organitzades en col·laboració amb altres entitats

  • Jornades: La intervenció terapèutica de l'Hospital de Dia conjuntament amb Fundació Orienta. 11 i 12 de març 2011

Total alumnes participants durant el 2012: 234 Consulta la Memòria 2011 de l'Institut Docent